Eric Vanhaute

Bureau

Ufo - Vakgroep Geschiedenis
Sint Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent
Lokaal 130.010


Tel 09/3310282
e-mail

--> Go to English webpage for latest updates <--

 

Info

 • Dr. in de geschiedenis; hoogleraar economische en sociale geschiedenis en wereldgeschiedenis
 • Redactielid Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis (2004-2010)
 • Member editorial board Rural History
 • Lid General Editorial Board CORN Publication Series (Comparative Rural History of the North Sea Area). Co-editor book project Rural Economy and Society in north-western Europe, 500-2000 (2010-2011)
 • Co-editor Publicatiereeks Historische Economie en Ecologie (Academia Press, Gent)
 • Lid General Board ESTER - European Graduate School for Training in Economic and Social Historical Research (Posthumus Instituut / Socrates)
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Nederlandse- Vlaamse Onderzoeksschool N.W. Posthumusinstituut.
 • Lid Onderzoeksraad Universiteit Gent
 • Visiting Research Fellow Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems and Civilizations, State University of New York at Binghamton, U.S.A. 1991 (Fullbright Grantee)
 • Research Fellow Universiteit van Utrecht, Vakgroep Geschiedenis, Nederland. Project Uitwisseling van Onderzoekers 'Familiale arbeids- en inkomensstrategieën en de herstructurering van de arbeidsmarkt in de 19de en de 20ste eeuw. Uitwerking van een comparatief onderzoeksmodel'. 1996-1997 (VNC- project)
 • Fellow-in-Residence  NIAS - Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Nederland, project 'An economic and social history of the last European subsistence crisis, 1845-1850. A Flemish and a comparative perspective'. 2004-2005
 • P.P. Rubens Chair, University of California at Berkeley, VS. Queen Beatrix Chair of Dutch language, literature and culture Berkeley. Visiting Professor History Department, assigned to teach Seminar History 100 'Food and Famine. The historical roots of the global food crisis’. Fall Semester 2008.

Hoofd Onderzoeksgroep Communities, Comparisons, Connections

Spreekuren

Specialismen

 • economische en sociale geschiedenis 18de-20ste eeuw
 • rurale en agrarische geschiedenis
 • arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkten
 • gezin en levensloop
 • wereldgeschiedenis en wereld-systeem analyse

 

Publicaties:  selectie zie hier / overzicht zie Biblio UGent

 

Recente onderzoeksprojecten, doctoraatsprojecten (promotor), zie hier